fbpx

CSR – VI BÖRJAR MED OSS SJÄLVA

Corporate Social Responsibility innebär att ta ansvar och göra skillnad för både människa, miljö och samhälle. Vi är stolta medlemmar i CSR Västsverige och genom dem får vi regelbunden utbildning och stöttning

att driva detta viktiga arbete.

 

På Charden hoppas vi kunna utmana, inte bara oss själva, utan även leverantörer och kunder. Just nu arbetar vi fokuserat med att lägga en tydlig hållbarhetsplan och identifiera mål för vår egen organisation. Vi jobbar mer digitalt, i alla led.

Vi utvärderar exempelvis alltid innehållet i leverantörernas kataloger noggrant.

Finns det ett brett ekologiskt utbud? Var är produkterna producerade?

Behövs katalogen eller klarar vi oss med digitalt material? Vi ser också över vår produktion och vilka certifieringar som är rimliga för oss att leva upp till.

 

Som partner till New Wave, tar vi givetvis också del av deras miljöengagemang och mål. Du kan läsa mer om deras arbete här, som överlag handlar om att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta. Vi vill, som alltid, vara bäst i klassen. Och när det gäller just CSR hoppas vi på riktigt hård konkurrens. Alla förändringar i rätt riktning är ju bra förändringar – för både människa, miljö och samhälle.

 

Har du förresten sett våra fem tips till dig som vill konsumera lite mer hållbart?

Du kan ladda ner dem och dela med en kompis.

Kolla in tipsen här.